De gemeente Almere streeft ernaar om het sociaal welzijn en de acceptatie van de LHBTi+ doelgroep te vergroten in Almere. In dat kader heeft de gemeente zich aangesloten als regenbooggemeente bij de ‘Regenboogagenda’ om het sociale welzijn (i.e. sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie) van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen te verbeteren. Hierbij is het stimuleren van de bereidheid om discriminatie te melden van groot belang.  

Ook in de Hogeschool Windesheim Almere ligt er een grote focus op inclusiviteit en de aandacht voor het welzijn van LHBTI+ medewerkers en studenten. Daarom wil de werkgroep ‘Winclusief’ van het Windesheim een onderzoek verrichten gericht op de vraag of Hogeschool Windesheim voldoende doet om LHBTI+ medewerkers en studenten thuis te laten voelen in de opleidingen en in de organisatie als geheel.

Twee net afgestudeerde Young Professionals zullen daarom vanaf mid september t/m december 2021 ingezet worden om een onderzoek te verrichten naar de middelen die Hogeschool Windesheim Almere kan inzetten om de doelgroep LHBTI+ medewerkers en studenten meer thuis te laten voelen op de hogeschool en zich geaccepteerd te laten voelen om te zijn wie ze willen zijn. Hierbij is het van belang dat de Young Professionals de doelgroep nauw betrekken gedurende het onderzoek (bottom-up aanpak, voor én met de doelgroep).