De studenten zullen in de binnentuin een moestuinproject gaan opstarten met bewoners, waarbij onderlinge verbinding centraal staat. Buiten zijn verbindt, en zeker wanneer dat in de prachtige binnentuin van het complex aan de Vulcanus is! Er zullen bakken geplaatst worden, waarbij bewoners hun eigen groente en of fruit kunnen gaan verbouwen.

Daarnaast wordt er op de Vulcanusdreef door Mitros gerenoveerd. De studenten zullen deze renovatie als rode draad door hun project gaan gebruiken. De studenten zullen bedenken hoe ze bewoners kunnen helpen. Als bewoners worden geacht niet in huis te zijn vanwege verbouwingen, kan er gekeken worden of er gezamenlijke activiteiten opgezet kunnen worden om deze tijd te overbruggen. Ook kunnen de studenten vragen beantwoorden waar de bewoners mee zitten. Wanneer bewoners hulp nodig hebben, kunnen ze ook bij de studenten terecht.