Direct contact blijkt in veel gevallen een toverwoord. Opvoeders in Actie is een mooi voorbeeld van een laagdrempelige vorm van ouderondersteuning. Een soort tupperwareparty over opvoeding. 

Een gastvrouw of gastheer nodigt vrienden en kennissen bij hen thuis uit voor een gesprek over opvoeding. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om een oudernetwerk op te zetten. Het is immers een stuk gemakkelijker om lastige thema’s in eigen kring te bespreken dan met totaal onbekenden.  

Tweedejaars studenten Pedagogiek hebben gastheren en gastvrouwen geworven op scholen en hen begeleid bij de organisatie van de huiskamerbijeenkomsten. Zij hebben ook voorlichting gegeven, uiteraard afgestemd op de wensen van de aanwezige ouders. Op 28 januari 2010 hebben zij een eindpresentatie gegeven in het Polanentheater in Westerpark. De opkomsten van de parties varieerden in soorten en maten, maar de inzet was overal hetzelfde: iedereen wilde ervaringen delen en discussies werden door de studenten gestimuleerd. Overal heerste enthousiasme, zowel bij de ouders als de studenten. Naast het feit dat de aanwezigen veel van elkaar hebben geleerd, zijn er banden opgebouwd. En dat was ook het doel van het project: opvoedkundige ondersteuning bieden en helpen bij het bouwen van een oudernetwerk. Veel gastvrouwen namen hun taak serieus en pakten uit met huisgemaakte lekkernijen. 

Tussen de vrouwelijke bijeenkomsten zat ook een opvoedparty met vaders, die overigens niet minder enthousiast waren. Hierbij waren zelfs twee opa’s aanwezig. Een van hen vergeleek opvoeden met het in je handen houden van een vogeltje: als je te hard knijpt, knijp je hem dood. Maar als je je handen te ver opent, dan vliegt het weg.

Bij de meeste opvoeders smaakten de bijeenkomsten naar meer. De bedoeling van de opvoedparty is ook om als gastvrouw of – heer het stokje door te geven aan een andere ouder om de volgende party te organiseren.