Op dit moment is Ymere bezig met een complexgerichte aanpak in Hoptille waarbij portiekgesprekken worden gevoerd. Een van de wenselijke uitkomsten uit de portiekgesprekken is een inventarisatie en een eerste activering van bewoners die iets kunnen betekenen in zelfbeheer. De studentcoördinatoren van Springlevend H-buurt gaan dit verder oppakken. Zij gaan onderzoeken op welke manier bewoners van Hoptille het beheer van de portieken zelf kunnen doen. Vervolgens kunnen de studentencoördinatoren dit beheersysteem samen met de bewoners opzetten en coördineren.