Wonen en werken in je eigen wijk. Studenten zijn de spin in het web in het contact tussen de buurtbewoners, de woningbouwcorporaties en het onderwijs. De buurt studentcoördinatoren houden toezicht op de projecten van de Academie van de Stad en vervullen een brugfunctie naar de buurt. 

De Academie van de Stad verzorgt het selecteren, opleiden en begeleiden van de studentcoördinatoren in samenwerking met het projectbureau Diversion. Dit najaar starten we twee pilotprojecten op de Tugelaweg in Oost-Watergraafsmeer. PortiekPortiers (in nauwe samenwerking met De Bakkerij) en de Voorleesservice. Naar verwachting zal het aantal projecten in de nabije toekomst toenemen.