De gemeente Utrecht wil leefbare parken creëren voor iedereen. Hierbij moeten de wensen van alle bewoners worden gehoord. De omwonenden en mensen die gebruikmaken van het Griftpark en de Voorveldse Polder in Wijk Noordoost te Utrecht ervaren overlast. Redenen voor de ervaren overlast zijn voornamelijk vuil en geluid. Er wordt gehandhaafd, maar vooral overdag en niet ’s nachts. Ook Stadsbedrijven, het onderdeel van de gemeente Utrecht dat afval ophaalt en verwerkt, steekt veel energie in het leefbaar houden van de parken, maar meer reactief dan preventief.

Studenten Psychologie van de Universiteit Utrecht zullen een onderzoek uitvoeren, gericht op jongeren die overlast veroorzaken rondom het Griftpark en de Voorveldse Polder. Dit onderzoek zal zich eerst richten op de "best practices" uit andere parken in andere steden. Vervolgens zal er gekeken worden naar wat er al wordt gedaan om de parken leefbaar te maken voor iedereen. Uiteindelijk zal er antwoord worden gegeven op de vraag: hoe kan gedragsverandering onder jongeren in het desbetreffende gebied veroorzaakt worden?