Het gebied ArenAPoort in stadsdeel Zuidoost wordt de komende jaren heringericht: er komen tot 2030 ongeveer 10.000 woningen bij. Op dit moment is het nog niet een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Op sommige momenten is het heel rustig in het gebied, dat weinig horeca heeft waar je lang kan verblijven, maar als Ajax speelt of er is een concert in Ziggo, zijn er ineens massa’s mensen op de Arena Boulevard. De openbare ruimte is nu nog niet aantrekkelijk voor bezoekers en toekomstige bewoners. Om deze reden is de Lifeline bedacht. Een levendige route waar van alles gebeurt.

De studenten gaan aan de slag met het volgende vraagstuk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat op korte en lange termijn vorm gegeven wordt aan de Lifeline Zuidoost? En hierbij is het doel om bewoners en ondernemers van Oost en West met elkaar te verbinden. Maar net zo belangrijk, om de route te verlevendigen op de momenten dat het nodig is. Wanneer er bijvoorbeeld geen wedstrijd of concert gaande is.

De studenten hoeven niet alleen maar over de invulling van route na te denken, maar kunnen in hun plan ook de plinten van de gebouwen en de pleinen met ieder een eigen identiteit meenemen.

 

 

lifeline