Utrecht groeit, en doet dit volgens het leidend principe van gezonde verstedelijking. Betaalbaar wonen voor een diversiteit aan huishoudens is daarbij een van de aandachtspunten. Middenhuur is hierin een categorie die van belang is voor de doelgroepen net afgestudeerden, gezinnen met een middeninkomen en jonge huishoudens die instromen in sociale huur en vervolgens niet kunnen doorstromen. De gemeente Utrecht zet daarom sinds 2017 onverkort in op het Actieplan Middenhuur. In de afgelopen vier jaar zijn er vier middenhuur-complexen bijgekomen in de stad. De gemeente wil op basis van input van marktpartijen en bewoners kijken hoe dit actieplan verder ontwikkeld kan worden

Vier studenten van de Universiteit Utrecht gaan in gesprek met bewoners van de vier nieuwe middenhuur-complexen om hun geluid te laten horen. Op basis van de gesprekken schrijven ze een rapport met aanbevelingen voor de gemeente en het actieplan.