De studenten Communicatie en Multimediadesign zijn vanaf februari bezig met het project KenMij.  In deze zeven weken buigen zij zich over het concept om de eigen regie en zeggenschap te vergroten. Abrona werkt vanuit zelfregie van de cliënt.

Eén van de opties is om KenMij door te ontwikkelen als hulpmiddel. Maar andere opties om het initiële doel te bereiken zijn ook welkom. Er zijn verschillende vragen waar de studenten zich op richten. Hoe gebruikt men de tool? Wordt deze gewaardeerd? Is de tool van deze tijd?

Om antwoorden te krijgen op deze vragen gaan de studenten in gesprek met de bewoners, hun familie, teamleiders, vrijwilligers en andere (activiteiten)begeleiders. Tegelijkertijd kunnen de studenten ook mee kijken bij de beleids- en managersafdelingen. Aan het einde