Stadgenoot is in 2015 en 2016 bezig met verschillende renovatietrajecten bij woningcomplexen in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere bij de complexen Goeman Borgesiusstraat en Waalenburgsingel. Dit betekent dat mensen tijdelijk hun huis uit moeten of dat men kan blijven wonen in een woning tijdens de renovatie. 

Een uitdaging hierin is dat Stadgenoot de bewoners wel ruimte wil geven om zelf keuzes te maken en wil laten meedenken, maar aan de andere kant zelf ook ideeën heeft over wat er moet gebeuren en hoe. Hierdoor is het soms lastig om een goede overweging te maken tussen de hoeveelheid inspraak van de bewoners en de belangen die er spelen voor Stadgenoot.

Stadgenoot wil graag de bewoners meenemen in het hele renovatieproces door te informeren en door ze mee te laten denken. In de bovengenoemde complexen zijn er bewonerscommissies, maar het is een uitdaging om daarnaast meer bewoners betrokken te krijgen. Door de variëteit aan bewoners kan het moeilijk zijn om te bepalen welke aanpak tot de beste respons leidt bij bewoners.

Studenten Toegepaste Psychologie gaan daarom onderzoeken hoe bewoners betrokken kunnen worden bij het renovatietraject. Wat zijn manieren om verschillende bewoners te informeren? Waarin laat je bewoners meedenken? Hoe zorg je ervoor dat bewoners meer zullen participeren? De studenten gaan het uitzoeken!