Dit team Community Builders heeft, onder leiding van Academie van de Stad, als eerste taak om nieuwe bewoners welkom te heten en behoeftes op te halen. Op basis hiervan zullen zij activiteiten organiseren om van Lieven een plek van ontmoeting en samenkomen te maken voor zowel bewoners als de buurt.