De Dapperbuurt is een diverse buurt waar bewoners met verschillende achtergronden dicht naast en boven elkaar wonen. Voor ouders met opgroeiende kinderen is het thema ‘opgroeien in de wijk’ of ‘het pedagogisch wijkklimaat’ een actueel onderwerp van gesprek. Ook voor stadsdeel Oost is ‘opgroeien in de buurt’ een onderwerp waar met belangstelling naar gekeken wordt. Op welke manier kan het Stadsdeel hier bijvoorbeeld positief aan bijdragen? Welke behoeften hebben ouders die voor uitdagingen staan bij het opvoeden van hun jonge pubers? Willen ouders hier überhaupt over in gesprek gaan? En zo ja, waarover en met wie?;Het Stadsdeel biedt graag een platform aan ouders en professionals om het gesprek te voeren over de uitdagingen en zorgen van opvoeders.

Een team van young professionals gaat achterhalen welke behoeften ouders in de Dapperbuurt hebben met betrekking tot gespreksthema's, welke professionele partijen bij het gesprek zouden moeten aansluiten en wat de vorm van een gesprek moet zijn.;Vervolgens organiseren zij op basis van de uitkomsten van de inventarisatiefase het gesprek tussen ouders en professionals.