Een Straatcommunity is een groep bewoners die zich verenigt in een WhatsApp-groep met als doel elkaar te helpen. Het primaire doel van een Straatcommunity is het genereren van speciale aandacht voor de kwetsbare bewoners van de straat. Door middel van WhatsApp kunnen buren onderling gemakkelijk communiceren en zo een zorgvraag en hulp uit de buurt bij elkaar brengen. Bijkomende voordelen van de Straatcommunity zijn bijvoorbeeld het uitlenen van spullen, het waarschuwen bij onraad en het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Stadsdeel Zuid wil de Straatcommunities een impuls geven door ze te ondersteunen en te faciliteren. Daartoe is een pilot uitgevoerd in de periode november 2015 – januari 2016. Aansluitend op deze pilot gaan studenten Toegepaste Psychologie een aantal Straatcommunities oprichten en onderhouden. Daarbij wordt overkoepelend onderzoek gedaan naar de resultaten en succesfactoren van het initiatief. De studenten zullen op basis van de uitkomsten van de pilot die is uitgevoerd een plan van aanpak schrijven voor een vervolg van het project.