De gemeente Amsterdam en Nuon willen graag inzicht krijgen in wat het project ‘Step2Save’ oplevert. Het is echter niet makkelijk om te meten of mensen hun gedrag daadwerkelijk veranderen naar aanleiding van het advies. Hierbij is het lastig om de meterstanden te krijgen, zodat deze vergeleken kunnen worden met voorgaande jaren. Daarbij is er ook geen 0-meting verricht. De gemeente wil door de studenten onderzoek te laten doen naar het effect van dit project.

Het doel van het project bestaat uit twee delen. Onderzoek naar het effect van energieadviseurs op het gedrag van de bewoners. Maar ook in hoeverre de deelname aan ‘Step2Save’ heeft bijgedragen aan de zelfwaarde van de adviseurs.