Arnold, wat is jouw mooiste herinnering aan Startblok Wormerveerstraat?

Arnold: “Ik moet vooral denken aan de eerste groep Community Builders die in Startblok Wormerveerstraat startte. Ze waren nog wat onzeker en wisten niet zo goed wat community building inhield. Maar ook wat ze met het gebouw en elkaar aan moesten. Vervolgens heb ik ze echt zien opbloeien in hun rol. Hun vertrouwen zien groeien en ze de afstand tussen culturen zien overbruggen.”

 

“Met community building creëer je ingangen voor bewoners om hun eigen weg te vinden in een nieuwe stad.”

 

Hoe denk jij over community building, Arnold?

Arnold: “Community building is essentieel om een wooncomplex te laten slagen waar verschillende groepen mensen samenwonen. Samenwonen en samenleven gaat namelijk niet vanzelf. Het vraagt om investeringen in elkaar, in de buurt én in het gebouw. En daarbij is de inzet van Community Builders onmisbaar. Het is heel belangrijk dat er een plek wordt gecreëerd waar men zichzelf kan zijn en de gemeenschap een body krijgt. Ik hoop daarbij dat de Community Builders aansluiten bij de bewoners van het gebouw. Dat ze mensen met een open houding kunnen verbinden aan elkaar, zodat bewoners daarna samen vorm kunnen geven aan hun eigen directe woonomgeving.”

 

Arnold Hooiveld Lieven de Key Academie van de Stad Wormerveerstraat Community Building
Arnold en onze projectcoördinator Joek.

 

En de samenwerking tussen Lieven de Key en Academie van de Stad?

Arnold: “Ik heb altijd fijn samengewerkt met Academie van de Stad. Met veel vertrouwen ook. Vertrouwen in dat we voor hetzelfde doel staan en werken en daarvoor elkaars kwaliteiten inzetten om tot een mooi resultaat te komen. Waar Academie vooral goed in is, is het aanvoelen van wat er speelt onder de jongeren en daarop kunnen inspelen. Jullie hebben het vermogen en de ruimte om te investeren in een groep Community Builders om een band op te bouwen. Dat staat iets verder weg van een woningcorporatie zoals Lieven de Key en is daarom heel nuttig.”

 

“Waar Academie vooral goed in is, is het aanvoelen van wat er speelt onder de jongeren en daarop kunnen inspelen.”

 

Hoe kijk je terug op het project Startblok Wormerveerstraat?

Arnold: “Ik ben er heel trots op. Het was ook een heel prettig gebouw natuurlijk, met ruime gemeenschappelijke voorzieningen, dus dat maakte het erg geschikt om kwetsbare groepen te huisvesten. Daarin hebben we successen behaald en zijn we hindernissen tegengekomen, maar we zijn deze ook aangegaan. En ik denk dat we daarmee mensen echt de kans hebben kunnen geven een goede start in Amsterdam te hebben.”

 

Tot slot: wat wens jij de bewoners van de Wormerveerstraat toe?

Arnold: “Het is een geleende en bekende uitspraak, maar: wees lief voor de stad en voor elkaar.”

 

Community Builders Startblok Wormerveerstraat
De Community Builders van Startblok Wormerveerstraat

 

Wil jij nog meer weten over het Community Building-project Startblok Wormerveerstraat?
Bekijk de projectpagina van Startblok Wormerveerstraat of neem contact met ons op via: joek@academievandestad.nl.