In de wijk wonen naast oude bewoners ook tijdelijke bewoners en er zijn tijdelijk stukjes (gebieden) die braak komen te liggen. Bij dit vernieuwingsproces is de uitstraling van de buurt een belangrijk en actueel aandachtspunt. 

De opdracht voor de studenten is het opzetten van een methodiek om zichtbaar te maken welke bewoners actief willen bijdragen aan hun buurt. De studenten zetten een netwerk op waarmee een brug gebouwd wordt tussen bewoners en Ymere, zodat de bewoners op een duurzame manier met hun plannen en ideeën bij Ymere terecht kunnen. De hoofdvraag is derhalve: Hoe bouw je een netwerk van bewoners die actief iets willen betekenen in de buurt?