Stadsbedrijven

Stadsbedrijven is het organisatieonderdeel van Gemeente Utrecht dat verantwoordelijk is voor het inzamelen van bedrijfsafval, chemische afvalstoffen, archiefopruiming, puin- bouw- en sloopafval en plaagdierenbestrijding.

 

Vernieuwende ideeën en concepten

Studenten van Academie van de Stad hebben recent vernieuwende ideeën en concepten bedacht voor verschillende vraagstukken van Stadsbedrijven. Zo hebben ze prototypes voor apps ontwikkeld die bewoners motiveren om bijplaatsingen te voorkomen en de parken schoon te houden (Slimmer en Schoner). Ook hebben studenten communicatieconcepten bedacht om schoon gedrag van jongeren te stimuleren (Snackroutes). Veel collega’s waren enthousiast over deze opbrengsten. Toch worden ze niet geïmplementeerd. Wat is ervoor nodig om vernieuwende ideeën ook daadwerkelijk op te pakken?

 

Implementeren

Het doel van het project is dat inzichtelijk wordt wat er voor Stadsbedrijven nodig is om vernieuwende ideeën te implementeren in de organisatie. Studenten doen literatuuronderzoek, nemen onder de loep hoe veranderprocessen in andere gemeenten / organisaties verlopen. Daarnaast gaan ze in gesprek met collega’s van verschillende afdelingen en directieniveaus van Stadsbedrijven.

 

De volgende stap

Studenten schrijven een adviesrapport over welke procesverbeteringen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat vernieuwende ideeën geïmplementeerd worden binnen Stadsbedrijven. De resultaten van hun adviesrapport presenteren ze tijdens de eindbijeenkomst aan Stadsbedrijven en andere betrokkenen.

Meer weten over dit project?

Neem contact met ons op via utrecht@academievandestad.nl of 085 3033 707.