Utrecht Schone Stad

Vanuit stadsbedrijven is Utrecht Schone Stad druk bezig met het schoonhouden van de stad op verschillende gebieden: onder andere het schoonhouden van de parken en het bijhouden van bijplaatsingen bij afvalcontainers. Hiervoor wordt overal informatie verzameld om bijvoorbeeld overzichtelijk te maken welke vormen van zwerfafval er zijn, waar de meeste bijplaatsingen worden gedaan en wat de route is van schoonmaakwagens die door de stad rijden. Vanuit de organisatie wordt aangegeven dat er nog slimmer om kan worden gegaan met de data. Het is de vraag hoe je de data het beste kan inventariseren, monitoren en vormgeven om vervolgens vanuit die data de juiste beslissingen en vervolgacties op te kunnen maken. Belangrijk is dat de data op een overzichtelijke manier wordt gecommuniceerd naar medewerkers, maar ook naar de stad.

 

Aan de slag met data

Utrecht Schone Stad heeft behoefte aan dit inzicht en heeft Academie van de Stad gevraagd om een studentenproject op de zetten waarbij studenten bezig gaan met de data rondom het schoonhouden van de parken en de bijplaatsingen bij afvalcontainers. Een groep van ongeveer 12 internationale studenten vanuit de Minor Big Data van de Hogeschool Utrecht zullen binnen het project Slimmer en Schoner met een frisse blik naar de data kijken en bedenken welke vormen van data je zou kunnen combineren en hoe je de data het beste kan visualiseren. 

 

Slimmer en Schoner

In het project Slimmer en Schoner werken studenten aan een prototype van een systeem dat data verzameld, er ‘iets’ mee doet en vervolgens visualiseert. Hierbij volgen ze een human-centered aanpak; de eindgebruiker staat centraal, want deze moet het systeem uiteindelijk gaan gebruiken (kortom: de collega’s van Stadsbedrijven dan wel de inwoners). Het project sluit af met een presentatie waarin de studenten hun inventarisatie, combinaties en visualisatie van de data presenteren. Dit is een advies aan Utrecht Schone Stad, wat deze organisatie een handelingsperspectief kan bieden om vanuit de data de juiste beslissingen en vervolgacties op te kunnen gaan maken voor een nóg schonere stad. 

 

 

Afval