In 2013 gingen studenten in Hoograven al aan de slag met de combinatie van werken en wonen in de wijk, en met de start van het project in Overvecht dit semester is het tweede Springlevend Wonen project in Utrecht een feit. Vier maatschappelijk betrokken studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd om zich in te zetten voor de leefbaarheid door in de wijk te wonen en relevante projecten te starten.

De vier studenten gaan als team gezamenlijk alle projecten bedenken en begeleiden als studentcoördinatoren. Doordat zij wonen in de wijk, zijn de studenten spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en gemeente. Zij zijn naast het buurtteam en Lister de oren en ogen van hun complex en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Sociale cohesie en een positief gevoel over het complex staat voorop bij alle projecten die de studenten gaan uitvoeren.

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Mitros en Wijkbureau Overvecht van start gegaan.