In vier verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, SuHabuurt, Van der Pekbuurt en Landlust) is een Springlevend Wonen project gestart. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan.

In de buurt Landlust gaan er huizen gesloopt en gerenoveerd worden. Hierdoor is de leefbaarheid in het geding. De studenten gaan die leefbaarheid waarborgen met Springlevend Landlust. Klik op een van de volgende links voor meer informatie over de individuele projecten die de studenten dit semester hebben opgezet: Civil Society, BuurtBikkels, Huiswerkbegeleiding.”