Er is nog weinig bekend over de woonwensen en -behoeften van internationale studenten in Amsterdam. In het jaarlijkse woonwensenonderzoek van Kences wordt er aandacht besteed aan de woonwensen van studenten in Nederland, maar data op de woonwensen van internationale studenten in Amsterdam is er niet of weinig specifiek.

Internationale studenten vormen geen homogene groep. Eerdere onderzoeken laten zien dat woonvoorkeuren sterk afhangen van de leeftijd en verblijfsduur van studenten. Daarom onderscheiden we in dit project drie groepen internationale studenten: 1) internationale uitwisselingsstudenten (Erasmus Mundus), 2) internationale bachelorstudenten en 3) internationale masterstudenten.

Studenten die de minor 'Amsterdam and European Cities' volgen, doen onderzoek met als hoofdvraag:;“Onder welke voorwaarden/omstandigheden zijn internationale studenten bereid om op locaties buiten de stad Amsterdam te wonen?”. Het doel van dit onderzoek is om per subdoelgroep inzichtelijk te krijgen wat de woonvoorkeuren zijn, en welke factoren er meespelen in de keuze voor een woonruimte op een locatie buiten (centrum van) de stad Amsterdam.