Buurtpower is een nieuwe manier van werken waarin vooral gekeken wordt naar de krachten van bewoners en hun omringende netwerken om zodoende de leefbaarheid te vergroten. Samen met bewoners en verschillende professionals ontstaan er op die manier veerkrachtige netwerken die ervoor zorgen dat men elkaar beter weet te vinden en kansen uit de buurt beter weet te benutten.

In verschillende wijken zijn er projecten gestart vanuit deze nieuwe focus. Deze lopen goed en alle betrokkenen zijn enthousiast. Twee Young Professionals gaan hierover in gesprek met bewoners en andere stakeholders. Alle opgehaalde informatie verwerken zij vervolgens tot een creatief en dynamisch product.

Afbeelding