Het Green-Clean team gaat dit semester in samenwerking met bewoners en professionals in Osdorp van start. Het Clean team zet zich in om bewustwording omtrent buurthygiëne aan te wakkeren en te vergroten. Dit gebeurd door middel van verschillende campagnes in samenwerking met het Stadsdeel. Het Green team knapt achtertuinen op van mensen die zelf niet in staat zijn om dit te doen. De studenten doen dit alleen of een enkele keer met hulp van vrijwilligers.

Ook organiseert het Green team voor bewoners die hun tuin bijvoorbeeld zelf niet (meer) goed kunnen onderhouden Tuinbuddy’s: een buurtbewoner, vrijwilliger die af en toe helpt in de tuin. Tot slot kunnen kinderen in de Reimerswaalbuurt en de Punt een moestuintje krijgen die zij wekelijks met de studenten verzorgen. Zo zet het Greenteam zich samen met de bewoners in voor het groen in de wijk.