De afdeling Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente Amsterdam houdt zich bezig met de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de ontmoetingsruimte van Amsterdam. Een belangrijke uitdaging hierbinnen is het betrekken van bewoners, bezoekers en ondernemers bij het terugdringen van het zwerfvuil op straat. 

Amsterdam telt jaarlijks zo’n 25 miljoen bezoekers. Dit is goed voor de stad en geeft de stad zowel cultureel als economisch een enorme impuls. Maar het zorgt ook voor de nodige uitdagingen. Mensen ontmoeten elkaar steeds meer buiten, halen makkelijker eten ‘to go’ en gaan op een bankje of in het park zitten om het op te eten. Ondernemers springen hier met hun diensten en producten op in. Dit leidt ertoe dat er met name in de drukke, toeristische gebieden veel zwerfvuil is en dat het zwerfvuil niet altijd op de juiste plek belandt. Voor de opruimdiensten is het een enorme opgave om dit bij te houden en ook praktisch is het een uitdaging om telkens weer de drukke gebieden rondom toeristische trekpleisters schoon te houden. Dit leidt tot kwaliteitsafname van de ontmoetingsruimten in Amsterdam.

Daarom gaan de studenten aan de slag met het onderzoeken van manieren om het thema ‘schoon’ onder de aandacht te brengen bij bezoekers van Amsterdam. Als iedereen meewerkt aan een schoner Amsterdam, wordt Amsterdam uiteindelijk een leefbaardere plek voor iedereen. De studenten zullen vervolgens in een eindrapport en in een eindpresentatie een aantal concrete conclusies delen en aanbevelingen doen.