Een kleine opfrisser

Laten we beginnen met een kleine opfrisser van wat een Young Professional-project bij Academie van de Stad ook alweer precies inhoudt, voordat we het project Expats in Almere induiken. Studenten en net afgestudeerden zetten zich in voor maatschappelijk thema’s in de stad en worden hiervoor betaald. Zij kunnen onderzoek doen, ondersteuning bieden, creatieve oplossingen bedenken en nog veel meer. Het mooie is dat de Young Professionals flexibel kunnen inspelen op verschillende vraagstukken, een prachtige leerervaring genieten én dat ze echte impact hebben op de stad. Fun fact: het is zelfs mogelijk dat de opdrachtgever ze na het project in dienst neemt! Wil je nog meer weten over dit soort projecten? Lees dan vooral ook dit artikel!

 

Het mooie is dat de Young Professionals flexibel kunnen inspelen op verschillende vraagstukken, een prachtige leerervaring genieten én dat ze echte impact hebben op de stad. 

 

Expats in Almere

Voor dit specifieke project hebben de Young Professionals Mandy en Yasmina, twee enthousiaste studenten met achtergronden in Antropologie en Sociologie, zich ingezet. De afgelopen maanden hebben zij met volle toewijding de wensen en behoeften van expats in Almere onderzocht in opdracht van gemeente Almere. In het kort wilden ze weten: hoe ziet het leven van expats in Almere eruit? Om hierachter te komen zijn zij in gesprek gegaan met opbouwwerkers, beleidsadviseurs, onderzoekers en natuurlijk expats zelf. Uit deze gesprekken zijn talloze verhalen en inzichten naar voren gekomen, te veel om allemaal in één artikel te bespreken. Hier bespreken we de belangrijkste bevindingen.

 

Expats in Almere Young Professional-project Academie van de Stad
Young Professionals Mandy en Yasmina samen met projectcoördinator Bob

 

Uitdagingen voor expats

Wat het meest naar voren is gekomen is dat expats vooral moeite hebben met integratie in Almere. Waar veel mensen het idee hebben dat expats het heel goed hebben, veel geld verdienen en zich prima redden, is de realiteit vaak anders. Een van de oorzaken die hiervoor is aan te wijzen, is de taalbarrière. Veel expats die in Almere komen wonen, komen in een ‘expat bubble’ terecht. Hierdoor wordt de noodzaak om de taal te leren verminderd. Als ze dan besluiten om langer te blijven, ervaren zij veel moeite met het integreren en het contact maken met mensen. Dit heeft veel effect op het welzijn van expats.

 

Veel expats die in Almere komen wonen, komen in een ‘expat bubble’ terecht. Hierdoor wordt de noodzaak om de taal te leren verminderd.

 

Daarnaast heeft de taalbarrière ook invloed op hun vrijetijdsbesteding, een tweede oorzaak voor de moeizame integratie. Activiteiten die mensen kunnen doen in Almere worden veelal in het Nederlands aangeboden. Hierdoor komen expats steeds verder van de samenleving af te staan en is er helaas ook veel sprake van eenzaamheid onder deze groep mensen.

 

Expats in Almere Academie van de Stad
De succesvolle eindbijeenkomst van het project Expats in Almere

 

Een mooi vervolg

Na vier maanden onderzoek zijn er heel veel interessante dingen opgehaald. Ook zijn er veel nieuwe vragen naar voren gekomen die niet allemaal in één onderzoek passen. Om die reden is vervolgonderzoek noodzakelijk. Zoals het er nu voor staat zullen Mandy en Yasmina hun presentatie nog een keer geven voor de Raad. Na deze presentatie zullen vervolgstappen worden bepaald. We hopen dat dit onderzoek zal leiden tot meer inzichten en acties rond dit belangrijke en actuele onderwerp.

 

Meer weten?

Ben jij geïnteresseerd in onze Young Professional-projecten of specifiek in onderwerp expats? Aarzel dan niet om ons te benaderen met vragen. Wij staan er altijd voor open om deze te beantwoorden en te sparren over potentiële kansen. Neem dan vooral contact op met Bob Merkx via bob@academievandestad.nl of 06 2136 7636.