De Laan van Spartaan is een nieuwe woonlocatie in Amsterdam Nieuw-West. De bouw hiervan is een enorm project met studentenwoningen, vrije sectorwoningen en sociale huur waaronder seniorenwoningen, een klimhal, een sociaal restaurant en (para)medische voorzieningen. De verwachte oplevering van de seniorenwoningen is half juni.
Veel ouderen willen zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen, ondanks dat vaak de huidige woning niet geschikt meer voor ze is (bijvoorbeeld te groot, trappen, geen goede voorzieningen in de buurt), terwijl die woningen juist weer erg geschikt zijn voor bijvoorbeeld jonge gezinnen.
 
Om de doelgroep (ouderen van 55+) over te halen om te verhuizen naar een geschiktere locatie is een complex proces. Verondersteld wordt dat dit betrekking heeft op twee facetten. Het eerste facet omvat alle ruimtelijke ‘tastbare’ zaken, zoals het feit dat de Laan van Spartaan zich buiten de ring bevindt, dat de nieuwbouw zich in een drukke omgeving bevindt, of dat de indeling van nieuwbouw anders (bijvoorbeeld minder ruim) gekarakteriseerd is.
Het tweede facet omvat meer de sociaalpsychologische ‘ontastbare’ zaken, zoals de hechting die ouderen hebben met hun oude buurt, de sociale cohesie of herinneringen die ouderen binden aan hun oude buurt of woning.
Er worden studentenexperts van Maatschappelijk Werk ingezet om met name de sociaalpsychologische factoren te onderzoeken die een rol spelen bij de verhuizing van de doelgroep. De nadruk wordt gelegd op de persoonlijke benadering. De studenten doen een onderzoek naar de doelgroep door ze door middel van interviews een ‘gezicht’ te geven en hun woonbehoeften en wensen aan het licht te brengen. Hierbij onderzoeken de studenten zowel de wel geïnteresseerde, als de niet geïnteresseerde bewoners. Gevraagd kan worden naar de beweegredenen om wel of niet te verhuizen.