Bij Springlevend Wonen zetten studenten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle deelprojecten en zetten die op. Academie van de Stad begeleidt de studenten bij hun inzet, de woning (met huurkorting) wordt via de woningcorporatie geregeld in de Vermeerkwartier. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij de spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en de gemeente en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.