De vier studenten gaan als team gezamenlijk alle projecten bedenken en begeleiden als studentcoördinatoren. Doordat zij wonen in de wijk, zijn de studenten spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en gemeente. Zij zijn naast het Wijkbureau Overvecht en woningcorporatie Portaal de oren en ogen van hun complex en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Sociale cohesie en een positief gevoel over het complex staat voorop bij alle projecten die de studenten gaan uitvoeren.

In de flats is nu nog sprake van veel anonimiteit onder een diverse groep bewoners. Een belangrijk doel is daarom om iedereen dichterbij elkaar te brengen zodat er een goede sfeer ontstaat. Om dit wat makkelijker te maken levert de woningcorporatie in een van de flats een extra appartement op dat zal dienen als centrale ontmoetingsruimte.

Met het oog op de verbouwingen is het van belang dat bewoners trots worden of blijven op hun eigen woonomgeving en hierbij betrokken zijn. De bewoners worden meegenomen in het terugdringen van de rommel in en rond de flat; op die manier wordt er een impuls gegeven aan participatie en leefbaarheid.