Op deze laagdrempelige manier komen de studenten achter de voordeur bij een groep die kwetsbaar en grotendeels ‘onzichtbaar’ is. Daarnaast lopen deze bewoners het risico te vereenzamen. Door persoonlijk contact met deze bewoners kunnen de studenten achterhalen wat de behoeftes zijn van deze groep en hierop inspelen bij de volgende projecten. Zo zou er bijvoorbeeld een buddysysteem kunnen worden opgezet.