Tafelberg: een nieuw woonconcept

De Tafelberg is een nieuw woonconcept in Amsterdam-Zuidoost, waar jongeren gaan samenwonen met andere jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg. Het wooncomplex is de samenleving in het klein door een mix aan bewoners en ook de aanwezige voorzieningen. Zo wordt de plek een leefomgeving die als informele mentor fungeert. Hierdoor is de selectie van de bewoners extra belangrijk. 

De woningcorporatie de Alliantie heeft Academie van de stad gevraagd om twee Young Professionals te werven en begeleiden die zich gaan inzetten voor de promotie van het wooncomplex en de werving & selectie van bewoners. 

 

Promotie en werving

Het project verloopt in twee fases. De eerste fase richt zich op het maken van een plan van aanpak. Aan de hand van de gewenste doelgroepen wordt een promotieplan opgesteld. Daarnaast wordt in het plan van aanpak ook opgenomen hoe de werving en selectie uitgevoerd kan worden.

Fase twee richt zich op de uitvoering van het plan. Voor de promotie van de Tafelberg zullen de Young Professionals bijvoorbeeld communicatiemiddelen maken, pitches geven op verschillende locaties of een informatiebijeenkomst organiseren. De werving en selectie van de 230 bewoners zal in nauwe samenwerking gaan met de Alliantie.

 

Wil je meer weten over het project Werving bewoners Tafelberg? 

Neem contact op via amsterdam@academievandestad.nl of 085 3033 707.