Veel bewoners in Molenbuurt storen zich aan zwerfafval en rommelige en verwaarloosde tuinen. Vanuit verschillende teams wordt er door buurtbewoners en studenten gewerkt om de wijk netter, groener en veiliger te maken.

De komende periode gaan de studenten gebruiken om meer structuur te krijgen in de activiteiten binnen het thema Molenbuurt Straalt. Zo gaan zij starten met een wekelijks vast schoonmaakmoment vanaf de Poldermolenweg, waarbij ze zwerfafval gaan verzamelen. Eveneens gaan ze één à twee keer per week de buurt in om in gesprek te gaan met bewoners over de uitstraling van de wijk en bewoners uit te nodigen hier zelf iets in te betekenen.

Om nog meer bewoners te betrekken gaan de studenten verschillende online en offline acties uitvoeren, zoals een Facebook-actie om de leukste en mooiste (voor)tuintjes uit de wijk te belichten. Deze bewoners zullen vervolgens gevraagd worden of ze mee willen helpen om de wijk te verbeteren. Ook gaan de studenten online en offline tuintips geven. Een andere actie is het organiseren van een kindermiddag met verschillende activiteiten die passen binnen Molenbuurt Straalt, zoals het maken van vogelhuisjes. Bij alle activiteiten gericht op het verbeteren van de fysieke uitstraling van de wijk zal ook aandacht zijn voor het sociale aspect van de activiteiten.