Het studentencomplex aan het Bijltjespad in Amsterdam is een complex waar dergelijke fricties bestaan tussen studenten en bewoners van de omliggende sociale huurwoningen. Aan de kant van de binnentuin, waar het studentencomplex grenst aan sociale huurwoningen, zijn weinig tot geen problemen. De fricties ontstaan juist aan de andere kant van het studentencomplex, waar de openbare ruimten van de studenteneenheden voorzien zijn van balkons. Door het gebruik van deze balkons op latere tijdstippen van de dag, ervaren de omwonenden vaak overlast. De woningcorporatie wil graag iets doen aan dit probleem en hoopt dat in de toekomst de verschillende groepen op deze locatie harmonieus naast elkaar kunnen leven.
Het doel van deze opdracht is om meer zicht te krijgen op hoe het omgevingsbewustzijn van studenten en omwonenden vergroot kan worden. Studenten zouden door meer omgevingsbewustzijn mogelijk af kunnen komen van het negatieve beeld dat er over hun bestaat. Daarom gaan studenten van de minor Atelier Stedelijke Vernieuwing de vraag proberen te beantwoorden op welke manier duurzame afspraken gemaakt kunnen worden tussen beide groepen. Hoe zorg je ervoor dat aan de ene kant de studenten meer bewust worden van hun leefomgeving en hun buren en tegelijkertijd de omwonenden van het studentencomplex meer begrip krijgen voor de houding van de studenten? En wat is vanuit deze partijen gezien de rol van de corporatie?