In Nieuwendam in Amsterdam-Noord zijn nieuwe bewoners naar de wijken getrokken. Het gaat veelal om allochtone gezinnen van alle leeftijden. Studenten Eventmanagement gaan de integratie tussen de oude en nieuwe bewoners een impuls geven door een programma op te zetten om die ontmoeting te stimuleren. Als bewoners elkaar beter leren kennen en leren samenwerken, zullen vooroordelen over elkaar afnemen en er meer begrip en aanpassingsvermogen naar elkaar toe ontstaan.