In de Amersfoortse wijk Ganskuijl zijn vier studenten in opdracht van woningcorporatie de Alliantie in een woningcomplex aan de Ganskuijl gaan wonen. De studenten gaan zich richten op het opzetten van projecten en activiteiten om de verbinding tussen bewoners te vergroten. Ze zetten in op het verbeteren van de sociale cohesie en het woongenot.

De vier studenten gaan als team gezamenlijk alle projecten bedenken en begeleiden als studentcoördinatoren. Doordat zij wonen in de wijk, zijn de studenten spin in het web van bewoners en de woningcorporatie. Zij zijn naast andere actieven partijen de oren en ogen van hun flat en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Sociale cohesie en een betere samenwerking in de flat staat voorop bij alle projecten die de studenten gaan uitvoeren.