In de Transvaalbuurt gaan de huizen aan de Tugelaweg gerenoveerd worden en moeten bewoners verhuizen. Inhakend op deze ontwikkelingen hebben de studenten van het Academie van de Stad-TugelaTeam het project 'Verhuisservice' bedacht. Bij dit project ontwikkelen studenten Cultureel Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam een verhuisservice, waarbij een 'tools-uitleenservice' wordt opgezet, een informatiefilm wordt gemaakt en een diensten-ruilbureau voor hulp bij verhuizen wordt ontwikkeld. De bedoeling is dat de verhuizende buurtbewoners op deze manier een steuntje in de rug krijgen en ook weer elkaar kunnen ondersteunen.