In negen verschillende buurten in Amsterdam (Transvaalbuurt, Betondorp, Van der Pekbuurt, Dudokbuurt, Dapperbuurt, Rudolf Dieselstraat, Boelelaan , Columbusplein en Landlust) gaat een Springlevend Wonen project starten dit semester. Vier tot acht studenten zijn door de Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Rochdale van start gegaan.

De deelprojecten die de studenten uitvoeren zijn gericht op het aanjagen van activiteiten voor en door bewoners. Bij het uitvoeren van de activiteiten ligt de focus op twee onderwerpen; het verbeteren van de leefbaarheid en stimuleren van participatie in de wijk door te werken aan het groen, en het tegengaan van eenzaamheid onder bewoners. Gedacht kan worden aan activiteiten als een greenteam van bewoners, een klussendienst, boodschappendienst of eetavonden. De precieze invulling van de activiteiten zal in samenspraak met de bewoners en opdrachtgevers nader bepaald worden.