Woningcorporatie Ymere vindt het belangrijk dat zij de stem van haar huurders voldoende meeneemt in het beleid van de organisatie. Op dit moment is de inspraak van de huurders nog niet representatief, met name de jonge huurders. Om deze reden is vorig jaar Platform Y opgezet. Hier kunnen de jonge huurders hun stem laten horen. Daarom onderzoeken de studenten onderzoeken hoe Platform Y ook zonder de inspanningen van Ymere blijft bestaan. Voorop aan dit onderzoek staat de wens van de jonge huurder.

Om het platform te borgen zijn de studenten in gesprek met verschillende partijen. Aan het einde van het onderzoek zullen de studenten hun conclusies en adviezen presenteren aan Ymere en betrokken partijen.