Sinds oktober 2015 is het programma ‘gedragsbeïnvloeding: een andere kijk op handhaven’ gestart in Amsterdam in opdracht van de burgemeester. Dit nieuwe programma beoogt gedragsbeïnvloedingstechnieken in te zetten om te voorkomen dat dergelijk gedrag ontstaat en zo de leefbaarheid van de stad te verhogen.

Samen met bewoners en ondernemers wil de opdrachtgever, programma gedragsbeïnvloeding van de Centrale Stad, met dit project een aantal experimenten doen en de intrinsieke motivatie van bewoners aanspreken. Dit moet gebeuren op een nieuwe manier, niet vanuit de repressie maar vanuit het creëren van eigen verantwoordelijkheid en “eigenaarschap” door middel van gedragsbeïnvloeding om gedrag dat overlast creëert te verminderen. Dit alles moet afgestemd zijn op de juiste doelgroep(en).

Studenten van de Bildung Academie gaan daarom in groepjes experimenten doen op het gebied van vier verschillende thema's: Heling van fietsen, Afval, Hangjongeren en Veiligheidsbeleving openbaar vervoer. De studenten gaan in principe met deze thema's aan de slag, maar kunnen daarnaast ook nog kiezen uit andere handhavingsprioriteiten. De studenten gaan op professionele manier experimenten opzetten en uitvoeren, waar uiteindelijk ook effect uit moet blijken.