Om de leefbaarheid en zelfredzaamheid van bewoners te stimuleren organiseren de studenten twee activiteiten. De eerste is Vreedzaam Vulcanus. De studenten vormen een flatpreventieteam, dat ervoor moet zorgen dat mensen zich veilig voelen in de flat. Bewoners lopen een rondje om en in de flat en notuleren wat ze hebben gezien en/of gedaan. Daarnaast nodigen de studenten ook gastsprekers uit die komen vertellen over thema’s die bijdragen aan de leebaarheid. Voorbeelden hiervan zijn colleges van de brandweer en de politie.

De andere activiteit is Vragen van Vulcanus. Dit is een inloopavond waarbij bewoners langs kunnen komen met allerlei verschillende vragen. De studenten proberen deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en zorgen ervoor dat de bewoners op de juiste manier worden ondersteund.