Utrecht groeit! De gemeente Utrecht wil die groei natuurlijk vooral faciliteren. Belangrijke nieuwe woningbouwlocaties in de stad die daar aan moeten bijdragen is bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone. De Merwedekanaalzone is in ontwikkeling: dit wordt een nieuwe stadswijk. Bij deze transformatie tot stadswijk, komen veel vragen kijken: Hoe kan het bedrijventerrein getransformeerd worden naar een stedelijk woongebied? Hoe behouden we de huidige waarden? Ook moet er worden gekeken naar een gezonde en duurzame stedelijke ontwikkeling in dit gebied.

Studenten van de studie Spatial Design van de HKU gaan onderzoeken hoe de Merwedekanaalzone aantrekkelijk kan blijven in de toekomst voor allerlei betrokkenen. Daarbij gaan ze in op de volgende vraag: wat maakt deze wijk over 100 jaar nog steeds zo interessant en aantrekkelijk en wat is daarvoor nodig?