In de wijk is een loket Zorg en Samenleving die bewoners kan doorverwijzen naar de juiste instantie voor hun vragen. Studenten onderzochten waarom er weinig gebruik werd gemaakt van het loket. Weten bewoners zelf de weg naar de juiste instanties in de wijk? Zijn er sociaal, culturele of maatschappelijke barrières waardoor ze het loket niet vinden of is er een andere verborgen vraag? Daarnaast vroegen de studenten aan bewoners wat zij zelf zouden willen ondernemen of organiseren in de wijk en stimuleerden hen tot het nemen van bewonersinitiatieven. Studenten deden dit bewonersonderzoek in het kader van WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).