Het project ‘Veiligheidstools Noord/Zuid’ is onderverdeeld in twee cases over stadsdeel Noord en Zuid Amsterdam. Stadsdeel Noord heeft op dit moment veel te maken met gebieden waar gebouwd wordt. Doordat er verlichting of tijdelijke voorzieningen ontbreken voelen veel bewoners zich onveilig. Daarom is het stadsdeel is op zoek naar creatieve manieren om dit soort gebieden veiliger te laten voelen. Het gaat hier om de noord-zuidlijn stations en de NDSM-werf.

Een andere plek waar de studenten aan de slag zijn is het Maria Heinikenplein. Hier is er personenoverlast. Het gaat met name om alcoholmisbruik, slapen op terrassen en wildplassen. Studenten gaan daarom hier in gesprek met politie en handhavens voor vooronderzoek.

Op basis van deze opgehaalde informatie ontwikkelen de studenten drie concepten voor  ‘Veiligheidstools’ per groep. Stadsdeel Noord en Zuid besluit welk concept uitgewerkt word.