De vier studenten gaan als team gezamenlijk alle projecten bedenken en begeleiden als studentcoördinatoren. Doordat zij wonen in de wijk, zijn de studenten spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en gemeente. Zij zijn naast het buurtteam en Lister de oren en ogen van hun complex en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Sociale cohesie en een positief gevoel over het complex staat voorop bij alle projecten die de studenten gaan uitvoeren.