In de SuHabuurt in Amsterdam Nieuw-West gaat een tijdelijk vernieuwingsproces beginnen. Dit zorgt ervoor dat de buurt de komende jaren nog meer voor een uitdaging staat met betrekking tot de leefbaarheid. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat zij binnen een bepaalde termijn uit hun huis worden geplaatst, er minder aandacht wordt besteed aan de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal.

Om deze redenen gaat er nu ook in deze buurt een Springlevend Wonen project starten. Vier studenten wonen in de wijk en fungeren als de oren en ogen van de wijk. Zij leggen een verbinding tussen organisaties en bewoners in de buurt en door middel van initiatieven die ze samen met de buurt opzetten zorgen ze ervoor dat zowel de sociale als fysieke leefbaarheid van de wijk gewaarborgd blijft.

In dit project gaan studenten op twee manieren een analyse maken van de SuHa-buurt. Studenten van de Stedelijke Vernieuwing en Duurzame Gebiedsontwikkeling gaan bekijken wat de aanpak is van de woningcorporatie Eigen Haard op het gebied van bewonersparticipatie. Wat maakt deze aanpak succesvol? En wat zijn andere best practices? De vier studenten van Springlevend SuHa zullen deze studenten ondersteunen door de behoeften van de bewoners te inventariseren.