De IJsselbuurt in Amsterdam-Zuid heeft de status gekregen van een zogenaamde woonservicewijk. Er woont een grote groep eenzame mensen en veel ouderen, terwijl veel woningen niet geschikt zijn om oud te worden. Voor de buurt is het goed om de behoeften van bewoners en de uitdagingen in de wijk beter in beeld te krijgen. Wie wonen er in de wijk? Is er sprake van isolement? Aan welke voorzieningen is behoefte?

Studenten Toegepaste Psychologie gaan een inventarisatieonderzoek houden naar wat er speelt in de wijk en welke rol de woningcorporatie in de buurt kan spelen om leefbaarheid te stimuleren.