Studenten van de master ‘Human Geography’ van de Universiteit Utrecht doen onderzoek naar doorstroming op de woningmarkt. Dit gebeurt binnen de cursus ‘Diverse Cities and Urban Inequality’. Op het gebied van doorstroming op de woningmarkt is al veel onderzocht. Studenten bouwen daarom voort op eerdere onderzoeken. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt: Wat zijn verhuismogelijkheden voor ouderen in de wijken Oost en Overvecht, en wat helpt deze doelgroep om hun woonwens te realiseren?