De studenten die in de Springlevend Wonen wonen fungeren als kwartiermakers om bewoners met de buurt te verbinden. In eerste instantie zullen de studenten een onderzoek uitvoeren onder jonge en oudere bewoners in de buurt en in gesprek gaan met bedrijven om de behoeftes in de Vogel- en IJpleinbuurt in kaart te brengen. Zij zullen vervolgens verschillende activiteiten bedenken die op deze behoeften aansluiten.

Zo zullen de studenten proberen een netwerk onder jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Vogelbuurt op te bouwen, en ontmoeting en verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen stimuleren. Ook zullen deze activiteiten inspelen op de zelfredzaamheid van bewoners.