Het gaat hierbij om sociale behoeften en behoeften in de woonomgeving. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: welke behoeften liggen er bij de bewoners rondom leefbaarheid op het Odeonpark? Vervolgens gaat de Young Professional ervoor zorgen dat deze verschillende behoeftes op een duurzame manier worden overgedragen aan de bewoners.

Eerder waren er vier community builders op het Odeonpark aangesteld in opdracht van woningcorporatie Ymere. Binnen dit woonbegeleidersproject hebben zij zich ongeveer vier uur per week ingezet om de leefbaarheid binnen de gemeenschap te vergroten. De gemeente Almere heeft Academie van de Stad gevraagd om na te denken over een nieuwe invulling van Community Building en vorm van dit project vanaf september 2020. Daaruit is dit project ontstaan. De Young Professional zal zich in september, oktober en november inzetten om tot een passend advies te komen.