Afgelopen jaar is er een buurttevredenheidsonderzoek uitgevoerd rondom de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord. Hiermee heeft Ymere een duidelijk beeld gekregen van wat bewoners van hun buurt vinden. Wat nu nog ontbreekt in inzicht in de thuissituatie van de huurders. Om hier meer zicht op de krijgen willen Ymere en het Stadsdeel Noord een onderzoek opzetten waarbij studenten van de opleiding Gezondheidswetenschappen in contact komen met bewoners. De bedoeling is om erachter te komen of er een hulpvraag is en of mensen iets willen en kunnen doen voor hun buurt/buren. Focus ligt op het maken van contact en zo meer te weten te komen van de huishoudens en hun problemen teneinde ze te kunnen helpen bij het vinden van oplossingen en –met inzet van partners- stappen te maken richting zelfredzaamheid.

De onderzoekspopulatie omvat 253 huishoudens. Het streven is om met één derde van de huishoudens die we benaderen in gesprek te komen. Dan wordt er niet alleen aan de deur een paar vragen worden gesteld, maar worden de gesprekken echt binnen of aan tafel gevoerd. Op deze manier is er meer tijd en rust om door te vragen.