Het lerarentekort 

Het lerarentekort is een groeiend probleem, waarbij in oktober 2023 een tekort van 6,5% in het voortgezet onderwijs werd gemeten. Dit tekort varieert sterk tussen verschillende vakken en onderwijsrichtingen. Zo zijn er grotere tekorten in het vmbo dan op het vwo en is er een specifiek tekort aan docenten voor vakken zoals techniek in vergelijking met bijvoorbeeld Engels. In een tijd waarin onzekerheid, krapte op de woon- en arbeidsmarkt en toenemende armoede onder kinderen en jongeren heersen, is kwalitatief goed onderwijs belangrijker dan ooit. Een goede leraar speelt hierin een cruciale rol.

 

Uitdagingen en kansen

Het project Lerarentekort heeft als doel inzicht te geven in de kansen en uitdagingen die voortgezet onderwijsinstellingen ervaren bij het omgaan met het lerarentekort. Twee young professionals van Academie van de Stad zullen onderzoeken hoe scholen met het tekort omgaan en welke maatregelen zij treffen. Dit kan variëren van het inzetten van onderwijsassistenten in plaats van bevoegde docenten tot andere innovatieve oplossingen. Daarnaast zullen ze succesverhalen in kaart brengen die mogelijk toepasbaar zijn voor andere onderwijsinstellingen. Naast het verkennen van de kansen, richt het onderzoek zich ook op de behoeften van de scholen. Wat hebben zij nodig om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden ondanks het lerarentekort? Zijn er andere factoren die het probleem beïnvloeden? Het project streeft ernaar om een helder beeld te schetsen van zowel de uitdagingen als de mogelijke oplossingen.

 

Begeleiding Academie van de Stad

Onder begeleiding van Academie van de Stad zullen de twee Young Professionals vanaf juni 2024 aan de slag gaan met dit project. De begeleiding omvat het uitvoeren van een het onderzoek door middel van interviews met schoolbestuurders en directeuren. De verzamelde data zal worden geanalyseerd en verwerkt in een rapport met een gedetailleerde analyse en advies. Academie van de Stad is verantwoordelijk voor het werven van de twee gekwalificeerde young professionals en zal gedurende het hele project het proces coördineren. De resultaten van dit project kunnen waardevolle inzichten bieden voor het aanpakken van het lerarentekort in Amsterdam en mogelijk daarbuiten.

 

Meer weten over het project Lerarentekort?

Neem contact op met de projectcoördinator:

Ayu Dam

ayu@academievandestad.nl
06 1535 7227